Communicatie ondersteuning

Voor de Stichting Quality Assurantie e-Health, QAEH, verzorgt Marketing aan de Eem de communicatiewerkzaamheden die bijdragen aan de profilering en het imago. Activiteiten zijn het verzorgen van de content van de nieuwe website,  ontwikkelen en coördineren van de periodieke nieuwsbrief en het afnemen van interviews voor het schrijven van testimonials.